Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Eğitimleri

4 ayrı eğitim programı mevcuttur.
A Düzey Eğitim
KİPT hakkında genel bir tanıtım yapılır. A düzey eğitimi 2 gün sürer. Temel bilgilerin
sunulmasının yanında pratiğe yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.
Bu eğitimi alanlar KİPT psikoterapi yaklaşımlarını günlük pratiklerinde kullanabilirler ancak
KİPT’i tam olarak uygulayabilmek ve psikoterapist niteliği kazanmak için süpervizyonları da
içeren ileri eğitimlerin alınması gerekir.

Modüler Eğitim:
Bu eğitim 8 günlük olup ayda bir kez olmak üzere genellikle 4 hafta sonu ikişer günlük
eğitimler halinde verilir. Hem teorik hem de pratik uygulama çalışmalarını içerir.
Bu eğitimi alanlar günlük pratiklerinde Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisini uygulayabilirler. Bu
eğitimi alanların psikoterapist niteliği kazanmak için süpervizyonları da içeren ileri eğitimleri
alması gerekir.

Süpervizyon Eğitimi:
Süpervizyon, bireysel ya da grup formatında olabilir. Eğitimler katılımcıların ses veya video
kayıtları üzerinden yapılır. Her 2 saatlik terapi için en az 1 saat olmalıdır. Terapisi
tamamlanmış ve KİPT psikoterapi olgu formulasyonuna uygun şekilde oluşturulmuş,
ortalama 15 oturum üzerinden en az iki KİPT vakasını içeren dosya oluşturulur ve eğitim
sonunda süpervizöre sunulur. Modele uyum ve Kalite Değerlendirmeleri süpervizör
tarafından yapılır.
Bu eğitimi tamamlayanlar klinik uygulamalarında Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisini yetkin bir
şekilde uygulayabilirler.

Kişilerarası İlişkiler Sosyal Ritim Terapisi (KİPT-SRT) Eğitimi
Bipolar bozukluğu olan hastalar için geliştirilmiş olan KİPT-SRT teorik ve pratik eğitimini içerir.
Bu terapi özellikle hastaların yaşadıkları kişilerarası sorunlar, uyku ritmindeki bozulma ve
atak tekrarı arasındaki ilişki üzerinde odaklanmakta ve hastaların bu alanda iç görü kazanma
ve tedavi süreçlerini kolaylaştırmasını sağlamaktadır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara, KİPT-
SRT eğitim katılım belgesi verilir.

Duyurular

KİPT 2023 Eğitimi

Türkiye KİPT Derneği olarak 14 Ocak 2023’te gerçekleşecek olan Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Modüler Eğitimi hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Devamını Oku »