KİPT EĞİTİMİ

23-24 Şubat 2019 – Erzurum

Türkiye’ de ilk resmi KİPT eğitimleri 2012 yılında Oğuz Omay’ ın Atatürk Üniversitesinde verdiği eğitim ile başlamıştı. 2019 yılının eğitimleri yine doğudan başladı ve 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Türkiye Psikiyatri Derneği Erzurum Şubesi organizasyonu ile yapıldı. Van, Kars, Erzincan ve Erzurum’ dan katılımcılarla dolu dolu geçen bu eğitime katkısı ve katılımı olan herkese çok teşekkürler. 

2019 Yılı KİŞİLERARASI İLİŞKİLER PSİKOTERAPİSİ Eğitimleri

2019 YILI İLERİ DÜZEY KİPT EĞİTİMLERİ

İleri Düzey Modüler KİPT Eğitimi, Erzurum, Türkiye İleri Düzey Modüler KİPT Eğitimi, İstanbul, Türkiye İleri Düzey Modüler KİPT Eğitimi, Balıkesir, Türkiye
4 Modül; 8 Günlük Eğitim 4 Modül; 8 Günlük Eğitim 4 Modül ve KİPT-SRT Eğitimi;

10 Günlük Eğitim

Modül 1: 23 – 24 Şubat 2019 Modül 1: 2 – 3 Mart 2019 Modül 1: 9 – 10 Mart 2019
Modül 2: 06 – 07 Nisan 2019 Modül 2: 13 – 14 Nisan 2019 Modül 2: 20 – 21 Nisan 2019
Modül 3: 29- 30 Haziran 2019 Modül 3: 27 -28 Nisan 2019 Modül 3: 4- 5 May 2019
Modül 4: Temmuz 2019 Modül 4: 22 -23 Haziran 2019 Modül 4: Temmuz 2019
  KİPT-SRT Kursu: Temmuz 2019

*zorunlu hallerde tarih değişikliği olabilir*

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (KİPT) Nedir ?
Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi, bireyin yaşadığı sıkıntı ya da ruhsal belirtilere çözüm bulmak için bireyin çevresindekilerle olan ilişkilerine odaklanan bir psikoterapidir. Kişilerarasıalanda yaşanan sorunlar ve buna bağlı ortaya çıkan sıkıntı, karşılıklı etkileşim içinde birbirlerini artırırlar. Bu kısır döngüde kişilerarası işlevselliğin iyileştirilmesi belirtileri azaltır, belirtilerin azalması ise kişilerarası işlevlerin daha da iyileşmesini sağlar. Ayrıca var olan olumlu kişilerarası ilişkilerin kullanılması ve yeni kişilerarası kaynakların oluşturulması sıkıntının çözülmesinde bir destek kaynağı olarak kullanılır.
Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Ne Üzerine Çalışır ?
Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisinde özellikle dört alandaki kişilerarası ilişki sorunlarına odaklanılır: bireyin yaşamındaki önemli biriyle yaşanan kişilerarası çatışmalar, bir değişim ile ortaya çıkan rol değişiklikleri, önemli bir kayıp ya da artık ona ulaşamama ile ortaya çıkan yas ve kendisini yalnızlık ile gösteren kişilerarası beceri yoksunluğu (sosyal izolasyon).
Kişilerarası ilişkiler bu 4 alandaki kişilerarası sorunların başlattığı, tetiklediği ya da sürdürdüğü sıkıntı nedeniyle ortaya çıkan depresyon, yeme bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu gibi psikiyatrik bozukluklarda kanıta dayalı olarak etkinliği gösterilmiş bir tedavidir. CANMAT, NICE gibi uluslararası saygın tedavi kılavuzlarında depresyon tedavisi için kanıta dayalı olarak önerilen başlıca iki psikoterapi yönteminden biridir.
Modüler Eğitim Nedir ?
Hem teorik bilgi hem de pratiğe yönelik uygulamalar ile klinik bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan bir eğitimdir. Toplam 4 modülden oluşur. Ayda bir hafta sonu-İkişer günlük modüller halinde yapılmaktadır.
Her modül sonunda katılımcılara Uluslararası Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (ISIPT) ve Iowa IPT Institute ile işbirliği içinde çalışan Türkiye Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği onaylı katılım belgesi verilecektir. Bu 4 modülü tamamlayan kişilere KİPT uygulama sertifikası verilecektir. Modüler eğtim sonrası 2 tam klinik olgunun süpervizyonunu başarıyla tamamlayanlar ise KİPT psikoterapisti sertifikası alabilirler.
Kimler Katılabilir ?
Tıp fakültesi, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, hemşirelik, ebelik alanlarından birisinde lisans – ön lisans eğitimini tamamlamış olması ya da uygulamalı -klinik psikoloji (psikoloji bilimsel hazırlık programını tamamlamış olmalı) yüksek lisansına devam ediyor – tamamlamış olması şartı aranacaktır.

Eğitim İçeriği
Modül 1: 2-3 Mart 2019
KİPT’ e Giriş, Bağlanma Sistemi, KİPT’ in Yapısı
Modül 2: 6-7 Nisan 2019
İlk Görüşmeler / Hastamız İle Tanışma – Buluşma, Kişilerarası İlişkiler Dökümü (Çember)
Yaratıcı Özet ve Ortak Çalışma Planı (Formülasyon)
Modül 3: 27-28 Nisan 2019
Yaratıcı Özet Ve Ortak Çalışma Planı 2 (Formülasyon), Kişilerarası Çatışmalar, Rol Değişimleri, Zaman Çizelgesi
Modül 4: 15-16 Haziran 2019
Bağlanma Modellerine Göre KİPT Formulasyonları, Yasta KİPT Uygulamaları, KIPT’i Tamamlama ve İlişkide Kalma Sosyal İzolasyon / Kişilerarası Beceri Yoksunluğu
* (Modül 2-3-4 tarihlerinde eğitim yerinin uygunluk durumu ve katılımcıların uygunluğun göre değişiklik yapılabilecektir).
Eğitim Yeri:
Taksim Hill Otel (Metro Meydan Çıkışı) – İstanbul
Eğitim Ücreti (2 Günlük Eğitim Ücreti):
Uzman: 750,00 TL | Asistan ve Üniversite Öğrencileri İçin: 650,00 TL
Başvuru Talep Formu: https://kisilerarasiiliskilerterapisi.com/index.php/moduler-egitim-formu
Başvuru Talep Formu linkine tıklayarak gerekli bilgileri doldurup “GÖNDER” tuşuna basarak ön kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kesin kayıt ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yapılacaktır.
İletişim: 0 552 348 24 25 | info@kisilerarasiiliskilerterapisi.com

2019 Yılı KİŞİLERARASI İLİŞKİLER PSİKOTERAPİSİ Eğitimleri

 

21-22 MART, 10-11 NİSAN, 9-10 Mayıs 2015

 21-22 MART, 10-11  NİSAN,  9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği ve  Bilgelik Enstitüsü işbirliği ile organize edilen  Modüler Eğitim kursu psikiyatri uzmanları, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve akademisyen psikiyatri hemşirelerinden oluşan 20 kişinin  katılımı ile gerçekleştirilmiştir