2019 Yılı KİŞİLERARASI İLİŞKİLER PSİKOTERAPİSİ Eğitimleri

2019 YILI İLERİ DÜZEY KİPT EĞİTİMLERİ

İleri Düzey Modüler KİPT Eğitimi, Erzurum, Türkiye

İleri Düzey Modüler KİPT Eğitimi, İstanbul, Türkiye

İleri Düzey Modüler KİPT Eğitimi, Balıkesir, Türkiye

4 Modül; 8 Günlük Eğitim

4 Modül; 8 Günlük Eğitim

4 Modül ve KİPT-SRT Eğitimi;

10 Günlük Eğitim

Modül 1: 23 – 24 Şubat 2019

Modül 1: 2 – 3 Mart 2019

Modül 1: 9 – 10 Mart 2019

Modül 2: 06 – 07 Nisan 2019

Modül 2: 13 – 14 Nisan 2019

Modül 2: 20 – 21 Nisan 2019

Modül 3: 21-22 Eylül 2019

Modül 3: 27 -28 Nisan 2019

Modül 3: 27-28 Temmuz 2019

Modül 4: 19-20 Ekim

Modül 4: 22 -23 Haziran 2019

Modül 4: Kesinleştiğinde Bildirilecek

*zorunlu hallerde tarih değişikliği olabilir*

KİPT-SRT Eğitimi

Modül 1 :

KİPT’e Giriş, Bağlanma Sistemi, KİPT’in Yapısı

Modül 2:

Değerlendirme/İlk Seanslar/ Tanışma – Hastayla Buluşma, Kişilerarası Döküm (Yakınlık Çemberi), Kişilerarası Özet ve Formulasyon 1

Modül 3:

Kişilerarası Özet ve Formulasyon 2, Kişilerarası Çatışmalar, Rol Değişiklikleri, Yaşam Olayları Zaman Çizelgesi

Modül 4:

Bağlanma Biçimlerine Göre Vaka Formulasyonları, Yas ve Kayıplar, Kişilerarası Beceri Yoksunluğu (Sosyal İzolasyon), KİPT’in Tamamlanması ve Sürdürüm

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (KİPT) Nedir ?
Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi, bireyin yaşadığı sıkıntı ya da ruhsal belirtilere çözüm bulmak için bireyin çevresindekilerle olan ilişkilerine odaklanan bir psikoterapidir. Kişilerarası alanda yaşanan sorunlar ve buna bağlı ortaya çıkan sıkıntı, karşılıklı etkileşim içinde birbirlerini artırırlar. Bu kısır döngüde kişilerarası işlevselliğin iyileştirilmesi belirtileri azaltır, belirtilerin azalması ise kişilerarası işlevlerin daha da iyileşmesini sağlar. Ayrıca var olan olumlu kişilerarası ilişkilerin kullanılması ve yeni kişilerarası kaynakların oluşturulması sıkıntının çözülmesinde bir destek kaynağı olarak kullanılır.
Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Ne Üzerine Çalışır ?
Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisinde özellikle dört alandaki kişilerarası ilişki sorunlarına odaklanılır: bireyin yaşamındaki önemli biriyle yaşanan kişilerarası çatışmalar, bir değişim ile ortaya çıkan rol değişiklikleri, önemli bir kayıp ya da artık ona ulaşamama ile ortaya çıkan yas ve kendisini yalnızlık ile gösteren kişilerarası beceri yoksunluğu (sosyal izolasyon).
Kişilerarası ilişkiler bu 4 alandaki kişilerarası sorunların başlattığı, tetiklediği ya da sürdürdüğü sıkıntı nedeniyle ortaya çıkan depresyon, yeme bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu gibi psikiyatrik bozukluklarda kanıta dayalı olarak etkinliği gösterilmiş bir tedavidir. CANMAT, NICE gibi uluslararası saygın tedavi kılavuzlarında depresyon tedavisi için kanıta dayalı olarak önerilen başlıca iki psikoterapi yönteminden biridir.
Modüler Eğitim Nedir ?
Hem teorik bilgi hem de pratiğe yönelik uygulamalar ile klinik bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan bir eğitimdir. Toplam 4 modülden oluşur. Ayda bir hafta sonu-İkişer günlük modüller halinde yapılmaktadır.
Her modül sonunda katılımcılara Uluslararası Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (ISIPT) ve Iowa IPT Institute ile işbirliği içinde çalışan Türkiye Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği onaylı katılım belgesi verilecektir. Bu 4 modülü tamamlayan kişilere KİPT uygulama sertifikası verilecektir. Modüler eğitim sonrası 2 tam klinik olgunun süpervizyonunu başarıyla tamamlayanlar ise KİPT psikoterapisti sertifikası alabilirler.
Kimler Katılabilir ?
Tıp fakültesi, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, hemşirelik, ebelik alanlarından birisinde lisans – ön lisans eğitimini tamamlamış olması ya da uygulamalı -klinik psikoloji (psikoloji bilimsel hazırlık programını tamamlamış olmalı) yüksek lisansına devam ediyor – tamamlamış olması şartı aranacaktır.

* (Modül tarihlerinde eğitim yerinin uygunluk durumu ve katılımcıların uygunluğun göre değişiklik yapılabilecektir).

Başvuru Talep Formu: https://kisilerarasiiliskilerterapisi.com/index.php/moduler-egitim-formu
Başvuru Talep Formu linkine tıklayarak gerekli bilgileri doldurup “GÖNDER” tuşuna basarak ön kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kesin kayıt ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yapılacaktır.
İletişim: 0 552 348 24 25 | info@kisilerarasiiliskilerterapisi.com

Üsküdar Üniversitesi 3.Psikoloji Günleri Atölye Çalışması

Üsküdar Üniversitesi 3.Psikoloji Günleri “Değişen Dünya, Dönüşen İnsan” temasıyla 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesinde düzenlendi. Bu etkinlikte Prof. Dr. Nazan AYDIN tarafından ‘’Sağlık Hizmetlerinin Değişen Dünyasında Kişilerarası Odaklı Yaklaşım’’ konulu bir atölye çalışması yapıldı.

23-24 Şubat 2019 – Erzurum

Türkiye’ de ilk resmi KİPT eğitimleri 2012 yılında Oğuz Omay’ ın Atatürk Üniversitesinde verdiği eğitim ile başlamıştı. 2019 yılının eğitimleri yine doğudan başladı ve 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Türkiye Psikiyatri Derneği Erzurum Şubesi organizasyonu ile yapıldı. Van, Kars, Erzincan ve Erzurum’ dan katılımcılarla dolu dolu geçen bu eğitime katkısı ve katılımı olan herkese çok teşekkürler. 

2017 – 2018 Üsküdar Üniversitesi Modüler KİPT Eğitimleri

  • 28-29 Ekim 2017 İleri düzey KİPT Modül 1 Eğitimi
  • 2-3 Aralık 2017 İleri düzey KİPT Modül 2 Eğitimi
  • 27-28 Ocak 2018 İleri düzey KİPT Modül 3 Eğitimi
  • 17-18 Mart 2018 İleri düzey KİPT Modül 4 KİPT Eğitimi
  • 5 Mayıs 2018 İleri düzey KİPT Modül Telafi Eğitimi

İlgi ve katılımlar için teşekkür ediyoruz.