Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

KİPT Nedir?

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (KİPT) çeşitli psikiyatrik bozukluklarda deneysel olarak geçerliliği kanıtlanmış bir tedavidir. KİPT’e yönelik kanıtlar bu tedavinin çeşitli affektif bozukluklar, anksiyete bozuklukları ve yeme bozukluklarında ve çocuk ve gençlerden yaşlılara kadar geniş bir yelpazede kullanımını desteklemektedir. KİPT, Amerikan Psikiyatri Birliği, Amerikan Psikoloji Derneği, Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmeliyet Enstitüsü / İngiltere ve Uluslararası Cochrane İşbirliği tarafından kanıta dayalı bir psikoterapi olarak kabul edilmiştir.

KİPT, hastaların sıkıntılarını hafifetmeyi ve kişilerarası ilişkilerini geliştirmeyi hedefeyen, kısa-süreli, bağlanma modelini temel alan bir psikoterapidir. KİPT, kişilerarası etkileşimlerde dönüşüm yaratarak klinik belirtileri azaltabilmek için, özellikle kişilerarası ilişkilere odaklanır; amacı, hastaların ilişkilerini geliştirebilmeleri ve günlük yaşamda ihtiyaç duydukları duygusal ve somut desteği uygun bir şekilde, nezaket ve incelikle isteyebilmeyi öğrenmeleridir. KİPT ayrıca kişilerarası sorunlarıyla daha iyi baş edebilmeleri için hastalara alabilecekleri sosyal desteği artırmaları konusunda yardım etmeyi de amaçlar.

KİPT terapisti, bireyin dış dünyada yeni ilişkiler geliştirmesi, var olan ilişkilerini güçlendirebilmesi, alamadığı yardımları alabilmesi için özel teknikler kullanarak bireye rehberlik eder ve destekler.

KİPT her biri 45-50 dakika süren, haftada bir uygulanan 12-16 seans şeklinde uygulanan kısa süreli bir terapidir. Ancak bireyin ihtiyaçlarına ve imkanlara göre bu süre kısaltılabilir ya da artırılabilir. Terapi tamamlandıktan sonra da terapist-hasta ilişkisi tamamen sonlanmaz. İhtiyaca uygun şekilde, hasta ve terapistin ortak kararıyla daha uzun görüşme aralıklarının belirlendiği sürdürüm aşamasına geçilir.

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği

Duyurular

KİPT 2023 Eğitimi

Türkiye KİPT Derneği olarak 14 Ocak 2023’te gerçekleşecek olan Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Modüler Eğitimi hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Devamını Oku »