Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

KİPT'in Kanıt Temeli

KİPT, 1970’lerde bir araştırma ortamında depresyon tedavisi için geliştirilmiştir ve yıllarca birçok araştırmacı tarafından klinik çalışmalarda kullanılmıştır. Dönemin Amerikan Psikiyatrisinin önemli psikiyatristlerinden olan Gerald Klerman, eşi Myrna Weissman ve ekip arkadaşları depresyonun ilaçla tedavi edilebileceğini kanıtlamayı amaçlarken KİPT’i keşfetmişlerdir. İlaçlarla ilgili araştırmaları yaparken, o zamanki klinik uygulamanın büyük çoğunlukla psikoterapi olması sebebiyle ilaçları psikoterapi ile karşılaştırmak istemişlerdir. Bir ilacın etkinliğini gösterebilmeleri için 3 ayda yapabilecekleri bir psikoterapiye ihtiyaçları vardır. O dönem henüz psikiyatrist olmamış, bir sosyal hizmet uzmanı olan Myrna Weissman ve arkadaşları Amerika’da oldukça köklü olan sosyal hizmet geleneğinden gelen birtakım prensiplerle ‘yüksek temas’ olarak adlandırdıkları bir psikoterapi oluşturdular. İçeriğinde yaşam olaylarının sistematik olarak incelenmesi vardı. Normalde çalışmayacağını düşündükleri ve neredeyse bir plasebo gibi geliştirdikleri psikoterapinin ilaç kadar etkin olduğunu görümüşlerdi. Yüksek temas psikoterapisi;kayıplar, anlaşmazlıklar, yaşam değişiklikleri gibi yaşam olaylarının depresif dönemin başlamasından önce aşikar hale geldiğini ortaya koymuştu. Bu andan itibaren kişilerarası ilişkiler psikoterapisini geliştirmeye başlamışlardır ve 1984 yılıda ‘Interpersonal Psychotherapy of Depression’ adıyla ilk el kitabı geliştirilmiştir.

KİPT, temelde araştırma ortamından gelen bir psikoterapidir ve KİPT’i ortaya çıkış bakımından diğer psikoterapi türlerinden ayıran özgün bir özelliğidir. Çünkü ilk olarak klinikte değil, bir araştırmada ve aslında şans eseri geliştirilmiştir. Aslında bilimde bu tür buluşlar nadir değildir. Psikiyatrinin farmakoloji tarihinde bir antihistaminik olarak bilinen klorpromazinin akut psikotik atakta etkinliğinin keşfedilerek antipsikotik olarak kullanılması da buna örnek olarak verilebilir.

İlk el kitabının yayınlanması sonrasında da KİPT’in kullanımı yaklaşık 20 yıl boyunca büyük ölçüde akademik ortamlardaki etkililik çalışmalarıyla sınırlandırılmıştır. 2010 yılından itibaren tedavi kılavuzlarında hafif-orta şiddette depresyonda monoterapi olarak kabul gören KİPT klinik uygulamada da kullanılmaya başlanmıştır. Başarılı sonuçların elde edilmesi, KİPT’in kullanım alanlarının genişlemesinin önünü açmıştır.

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği

Duyurular

KİPT 2023 Eğitimi

Türkiye KİPT Derneği olarak 14 Ocak 2023’te gerçekleşecek olan Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Modüler Eğitimi hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Devamını Oku »