Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Eğitimi, Dr. Oğuz Omay