Modüler Eğitim

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği

Modüler Eğitim

Modüler Eğitim:

2 şer gün süren 4 ayrı modülden oluşur. Teorik ve pratik bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanır.

  1. Modülde kişilerarası odağı hissettirerek katılımcılara KİPT tanıtımı, KİPT psikoterapisinde açılış hamleleri; kullanılan temel teknik ve araçlardan kişilerarası çember ve kişilerarası formülasyon; çalışma alanlarından kişilerarası çatışmalar, rol geçişleri, yas ve kayıplar sunulur. Temel bilgilerin sunulmasının yanında pratiğe yönelik çalışmalar da yapılır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara, KİPT-Modül 1 eğitim katılım belgesi verilir.

2. Modülde; katılımcılara ilk görüşme teknikleri, Kişilerarası Çember-Formülasyon uygulamaları sunulur. Temel  KIPT tekniklerinin sunulmasının yanında özellikle pratiğe yönelik çalışmalar da yapılır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara, KİPT-Modül 2 eğitim katılım belgesi verilir.

3. Modülde; Kişilerarası Formülasyon, Kişilerarası Çatışmalar ve Rol Değişiklikleri sorun alanları ile çalışma ve uygulamaları sunulur. Temel KIPT tekniklerinin sunulmasının yanında özellikle pratiğe yönelik çalışmalar da yapılır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara, KİPT-Modül 3 eğitim katılım belgesi verilir.

4. Modülde; Yaş ve Sosyal İzolasyon sorun alanları ile çalışma, psikoterapiyi tamamlama süreci ve uygulamaları sunulur. Temel KIPT tekniklerinin sunulmasının yanında özellikle pratiğe yönelik çalışmalar da yapılır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara, KİPT-Modül 4 eğitim katılım belgesi verilir.