Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

KİPT Modüler Eğitim, hem teorik bilgi hem de pratiğe yönelik uygulamalar ile klinik bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan bir eğitimdir. Toplam 4 modülden oluşmaktadır. Hafta sonu ikişer günlük modüller halinde yapılmaktadır.

Her modül sonunda katılımcılara Iowa IPT Institute ve Uluslararası Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği (ISIPT-International Society of Interpersonal Psychotherapy) ile işbirliği içerisinde çalışan ve akredite olan Türkiye Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği tarafından onaylı katılım belgesi verilmektedir. 4 Modülü tamamlayan katılımcılara KİPT uygulama sertifikası verilmektedir. Modüler eğitim sonrasında 2 tam klinik olgunun süpervizyonunu başarıyla tamamlayanlar ise KİPT psikoterapisti sertifikası alabileceklerdir.

1. Modülde kişilerarası odağı hissettirerek katılımcılara KİPT tanıtımı, KİPT psikoterapisinde açılış hamleleri; kullanılan temel teknik ve araçlardan kişilerarası çember ve kişilerarası formülasyon; çalışma alanlarından kişilerarası çatışmalar, rol geçişleri, yas ve kayıplar sunulur. Temel bilgilerin sunulmasının yanında pratiğe yönelik çalışmalar da yapılır.

2. Modülde; katılımcılara ilk görüşme teknikleri, Kişilerarası Çember-Formülasyon uygulamaları sunulur. Temel KİPT tekniklerinin sunulmasının yanında özellikle pratiğe yönelik çalışmalar da yapılır.

3. Modülde; Kişilerarası Formülasyon, Kişilerarası Çatışmalar ve Rol Değişiklikleri sorun alanları ile çalışma ve uygulamaları sunulur. Temel KIPT tekniklerinin sunulmasının yanında özellikle pratiğe yönelik çalışmalar da yapılır.

4. Modülde; Yaş ve Sosyal İzolasyon sorun alanları ile çalışma, psikoterapiyi tamamlama süreci ve uygulamaları sunulur. Temel KIPT tekniklerinin sunulmasının yanında özellikle pratiğe yönelik çalışmalar da yapılır.

Modüler eğitimde katılımcılardan psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, hemşirelik, ebelik bölümlerinden birinde lisans eğitimini tamamlamış olması veya klinik psikoloji yüksek lisans eğitimine devam ediyor veya tamamlamış olması şartı aranmaktadır.

Duyurular

KİPT 2023 Eğitimi

Türkiye KİPT Derneği olarak 14 Ocak 2023’te gerçekleşecek olan Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Modüler Eğitimi hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Devamını Oku »