Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisinde Sertifikalı Eğitim

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Sertifikasyonları için Uluslararası Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği (ISIPT) tarafından belirlenmiş ve onaylanmış standart bir sertifikasyon sistemi henüz mevcut değildir. Bununla birlikte ISIPT içerisinde sertifikasyon kurulu çalışmalarını sürdürmekte olup 2019 yılında standart bir uygulamanın devreye girmesi beklenmektedir.

Bu standardizasyon gerçekleşene kadar işbirliği içerisinde olduğumuz Iowa IPT Institute ve diğer ülkelerde yapılan yapısallaşmış eğitimlerin uygulamalarını esas alarak aşağıdaki şekilde bir sertifikasyonu Türkiye Kişilerarası İlişkiler Derneği kapsamında uygulamaktayız.

Düzey A: KİPT’e giriş kursu sertifikasyonu (Temel KİPT Eğitimi)

 • 2 gün süren temel düzey eğitimi kursunu başarıyla tamamlayanlara verilir.Modüler eğitime katılacak olanlar için bu eğitim Modül 1 yerine geçer. Eğitime katılanlara kursun sonunda katılım belgesi verilir.

Düzey B: Modüler Eğitim

(Klinik Uygulama Sertifikasyonu)

Hem teorik bilgi hem de pratiğe yönelik uygulamalar ile klinik bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan bir eğitimdir. Toplam 4 modülden oluşur. İkişer günlük modüller halinde yapılmaktadır.

Her modül sonunda katılımcılara Türkiye Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği onaylı katılım belgesi verilir. Bu 4 modülü tamamlayan kişilere KİPT uygulama sertifikası verilir.

Düzey C: KİPT Psikoterapist Sertifikasyonu

** Önemli Açıklama **

Kipt Psikoterapist sertifikasyonu ”Kipt Psikoterapisini yapabilir düzeyde yetkin olduğunuz anlamına gelmektedir. Bu belge bu sertifikaya sahip kişiye ayrı bir ünvan kazandırmamaktadır. Unvan ve psikoterapi uygulamaları hangi meslek mensubu iseniz  mesleğinize özgü yasalarla verilen yetki ve sınırlamlar kapsamındadır. Eğer mesleğiniz uygulamalarında psikoterapi yapma yetkisine sahip değilseniz Kipt uygulamasını Kişilerarası İlişkiler Danışmanlığı kapsamında  yürütmeniz mümkündür.

Modüler eğitim sonrası 2 tam klinik olgunun süpervizyonunu başarıyla tamamlayanların KİPT psikoterapist sertifikasyonu için Sertifikalı KİPT süpervizörü gözetiminde iki tam vakanın süpervizyonu yapılması gerekir.

 • KİPT’te 4 Modülden oluşan Modüler eğitimi tamamlamış olması
 • Sertifikalı bir KİPT süpervizörü tarafından aday gösterilme.
 • Sertifikalı KİPT Enstitüsü süpervizörü gözetiminde iki tam vakanın süpervizyonu
 • Süpervizyon bireysel ya da grup formatında olmalıdır
 • Süpervizyon, seansların ses veya video kayıtları üzerinden yapılmalıdır
 • Her 2 saatlik terapi için en az 1 saatlik süpervizyon olmalıdır
 • KİPT tedavisi, terapi modeline uyum ve kalite için klinik sertifikasyon standartlarını karşılamalıdır

Aşağıdaki belgeleri içeren, tatmin edici bir KİPT dosyasının sunulması.

 • Tamamlanmış iki adet düzey C KİPT vakalarının vaka sunumu
 • İki vaka için, KİPT Formülasyonu ve Kişilerarası çemberi içeren destekleyici belgeler
 • Terapi modeline uyum ve kalite değerlendirmeleri (süpervizörün sunduğu).

Düzey D: KİPT Süpervizör Sertifikasyonu

İstenenler

 • KİPT klinik sertifikasyon eğitimini (C Düzey) tamamlamış olmak
 • Sertifikalı bir KİPT Enstitüsü süpervizörü tarafından aday gösterilmek
 • KİPT uygulamasının devam ettiği kanıtı.
Eğitim

 • Sertifikalı KİPT süpervizor eğitim kursunun tamamlanması
 • KİPT süpervizyonu için güncel D düzey standartlarının karşılanması.
 • Bağımsız süpervizyon değerlendirmesi
 • Bağımsız değerlendirme için bir KİPT süpervizyon dosyası sunulmalıdır
 • Süpervizyon dosyaları KİPT süpervizyonu alan kişiden gelen dosya materyallerini ve süpervizyon değerlendirme belgelerini içermelidir
 • KİPT süpervizyonu, bağımsız bir KİPT Enstitüsü süpervizörü tarafından değerlendirilecek olan terapi modeline uyum ve kalite standartlarını karşılamalıdır.

Düzey E: KİPT Eğitimci Sertifikasyonu

İstenenler

 • KİPT klinik sertifikasyonunu (Düzey C) tamamlamış olmak
 • Sertifikalı bir KİPT Enstitüsü eğitimcisi tarafından aday gösterilmek
 • KİPT uygulamasının devam ettiğinin kanıtı.
Eğitim ve süpervizyon

 • KİPT Enstitüsü sertifikalı KİPT eğitimci çalışma grubunun tamamlanması
 • Sertifikalı KİPT’e giriş kursunun yeterli düzeyde yardımcı rehberliği
 • KİPT süpervizyonu için güncel E düzey standartlarını karşılamak.

Duyurular

KİPT 2023 Eğitimi

Türkiye KİPT Derneği olarak 14 Ocak 2023’te gerçekleşecek olan Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Modüler Eğitimi hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Devamını Oku »