Süpervizyon Eğitimi

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği

Süpervizyon Eğitimi

Süpervizyon Eğitimi:

Eğitimler katılımcıların ses veya video kayıtları üzerinden yapılır. Süpervizyon, bireysel ya da grup formatında olabilir. Her 2 saatlik terapi için en az 1 saat olmalıdır. Terapisi tamamlanmış ve KİPT psikoterapi olgu formulasyonuna uygun şekilde oluşturulmuş, ortalama 15 oturum üzerinden en az iki KİPT vakasını içeren dosya sunar. Modele uyum ve Kalite Değerlendirmeleri süpervizör tarafından yapılır.

Aşağıdakileri içeren tatmin edici bir dosyanın sunulması gerekir.

Tamamlanmış iki KİPT vakasının vaka sunumları Bu iki vakayı destekleyen, KİPT Formülasyonu ve Kişilerarası çemberi içeren belgeler Modele uyum ve Kalite Değerlendirmeleri (süpervizör tarafından oluşturulur).