Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Grup Süpervizyon oturumları her ayın ikinci Çarşamba’sı, 6 aylık dönemler halinde organize edilmektedir. Bir oturum süresi toplam 3 saattir.

Zaman akışı

19.30-20.45: 1. vaka (toplam süre 1 saat 15 dakika)
15 dakika ara
21.00-22.15: 2. vaka (toplam süre 1 saat 15 dakika)
15 dakika genel tartışma
22.30’ da eğitim tamamlanır

Grup süpervizyon çalışması sonrasında, Uluslararası Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği (ISIPT) ve Türkiye Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği (KİPT-DER) onaylı belge alarak KİPT psikoterapisti unvan ve yetkisine hak kazanabilmek için:

  • Her bir katılımcı, tercihen birbirini takip eden 4 tane 6 aylık grup süpervizyon eğitim dönemine katılarak toplamda 24 aylık süre içerisinde 72 saatlik grup süpervizyon eğitimini tamamlar.
  • Her bir katılımcı, birbirini takip eden periyotlara tam katılımı mümkün olamaması halinde, devam eden süpervizyon oturumlarına katılarak toplam 72 saatlik süpervizyon eğitim süresini tamamlar.
  • Bu 72 saatlik süre içerisinde her bir katılımcı 2 vakasından aldığı 2 ayrı ses kaydı ile toplam 4 grup vaka süpervizyonunu tamamlar.
  • Toplam 24 ay/72 saat ve 4 olgu süpervizyonunu tamamlayan katılımcılar ISIPT ve KİPT-DER onaylı belge ile KİPT psikoterapisti unvan ve yetkisine hak kazanır.
  • Grup süpervizyon çalışması ile 72 saatlik eğitimin tümüne katılmış olmakla beraber sadece katılımcı olmayı tercih eden ve 2 ayrı ses kaydı ile toplam 4 grup süpervizyonu çalışmasını yapmayan katılımcılarımıza KİPT grup süpervizyonuna katılım belgesi verilir, belgelerinde KİPT psikoterapisti unvan ve yetkisi yer almaz.
  • Mevcut güncel yasalar çerçevesinde psikoterapi yapma yetkisi olmayan katılımcılarımız için: toplam 24 ay/72 saat ve 4 olgu süpervizyonunu tamamlamaları sonrasında, ISIPT ve KİPT-DER onaylı katılımcı belgesi verilir, belgelerinde psikoterapist unvan ve yetkisi kazandıklarına dair bir bilgi yer almaz. Bu durumda olan katılımcılarımızın, yasalar ve meslek uygulamaları ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde süpervizyon çalışmaları ile edindikleri bilgi ve becerilerini, doğrudan psikoterapist olarak uygulamalarından ziyade kendi mesleki yaşamlarına aktararak kullanmaları beklenir.

Duyurular

KİPT 2023 Eğitimi

Türkiye KİPT Derneği olarak 14 Ocak 2023’te gerçekleşecek olan Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Modüler Eğitimi hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Devamını Oku »