Kenar

KİPT Süpervizyon Atölyesi

KİPT Süpervizyon Atölyesi

Atölye Amacı: Modüler eğitimler sonucunda öğrenilen teorik bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gerçekleşecek bir atölye çalışmasıdır. İki olgunun aşamalı bir şekilde süpervizyonu yapılacaktır. Bu doğrultuda katılımcılar KİPT tekniklerini pratikte uygulama şeklini ve bu doğrultuda neler iyi, neler daha iyi olabiliri göreceklerdir. Katılımcılara bu şekilde beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.