Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

KİPT İleri Düzey Modüler Eğitim

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (KİPT) Nedir?

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi, bireyin yaşadığı sıkıntı ya da ruhsal belirtilere çözüm bulmak için bireyin çevresindekilerle olan ilişkilerine odaklanan bir psikoterapidir. Kişilerarası alanda yaşanan sorunlar ve buna bağlı ortaya çıkan sıkıntı, karşılıklı etkileşim içinde birbirlerini artırırlar.

Bu kısır döngüde kişilerarası işlevselliğin iyileştirilmesi belirtileri azaltır, belirtilerin azalması ise kişilerarası işlevlerin daha da iyileşmesini sağlar. Ayrıca var olan olumlu kişilerarası ilişkilerin kullanılması ve yeni kişilerarası kaynakların oluşturulması sıkıntının çözülmesinde bir destek kaynağı olarak kullanılır.
 

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Ne Üzerine Çalışır?

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisinde özellikle dört alandaki kişilerarası ilişki sorunlarına odaklanılır: bireyin yaşamındaki önemli biriyle yaşanan kişilerarası çatışmalar, bir değişim ile ortaya çıkan rol değişiklikleri, önemli bir kayıp ya da artık ona ulaşamama ile ortaya çıkan yas ve kendisini yalnızlık ile gösteren kişilerarası beceri yoksunluğu (sosyal izolasyon).

Kişilerarası ilişkiler bu 4 alandaki kişilerarası sorunların başlattığı, tetiklediği ya da sürdürdüğü sıkıntı nedeniyle ortaya çıkan depresyon, yeme bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu gibi psikiyatrik bozukluklarda kanıta dayalı olarak etkinliği gösterilmiş bir tedavidir. CANMAT, NICE gibi uluslararası saygın tedavi kılavuzlarında depresyon tedavisi için kanıta dayalı olarak önerilen başlıca iki psikoterapi yönteminden biridir.

Modüler Eğitim Nedir?

Hem teorik bilgi hem de pratiğe yönelik uygulamalar ile klinik bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan bir eğitimdir. Toplam 4 modülden oluşur. Ayda bir hafta sonu-İkişer günlük modüller halinde yapılmaktadır.

Her modül sonunda katılımcılara Uluslararası Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (ISIPT) ve Iowa IPT Institute ile işbirliği içinde çalışan Türkiye Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği onaylı katılım belgesi verilecektir. Bu 4 modülü tamamlayan kişilere KİPT uygulama sertifikası verilecektir. Modüler eğitim sonrası 2 tam klinik olgunun süpervizyonunu başarıyla tamamlayanlar ise KİPT psikoterapisti sertifikası alabilirler.

Modül 1 :

KİPT’e Giriş, Bağlanma Sistemi, KİPT’in Yapısı

Modül 2:

Değerlendirme/İlk Seanslar/ Tanışma – Hastayla Buluşma, Kişilerarası Döküm (Yakınlık Çemberi), Kişilerarası Özet ve Formulasyon 1

Modül 3:

Kişilerarası Özet ve Formulasyon 2, Kişilerarası Çatışmalar, Rol Değişiklikleri, Yaşam Olayları Zaman Çizelgesi

Modül 4:

Bağlanma Biçimlerine Göre Vaka Formulasyonları, Yas ve Kayıplar, Kişilerarası Beceri Yoksunluğu (Sosyal İzolasyon), KİPT’in Tamamlanması ve Sürdürüm

Kimler Katılabilir?

Tıp fakültesi, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, hemşirelik, ebelik alanlarından birisinde lisans – ön lisans eğitimini tamamlamış olması ya da uygulamalı -klinik psikoloji (psikoloji bilimsel hazırlık programını tamamlamış olmalı) yüksek lisansına devam ediyor – tamamlamış olması şartı aranacaktır.

* (Modül tarihlerinde eğitim yerinin uygunluk durumu ve katılımcıların uygunluğun göre değişiklik yapılabilecektir).

Başvuru Talep Formu: https://kisilerarasiiliskilerterapisi.com/index.php/moduler-egitim-formu
Başvuru Talep Formu linkine tıklayarak gerekli bilgileri doldurup “GÖNDER” tuşuna basarak ön kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kesin kayıt ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra yapılacaktır.
İletişim: 0 552 349 24 25

info@kisilerarasiiliskilerterapisi.com

Duyurular

KİPT 2023 Eğitimi

Türkiye KİPT Derneği olarak 14 Ocak 2023’te gerçekleşecek olan Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Modüler Eğitimi hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Devamını Oku »